Strefa Pomyślności Centrum Usług HR Małgorzata Warzycha

Zasoby ludzkie
Rozwój osobisty
Praca nad zmianą Mediacje i negocjacje

 • Szkolenia
 • Coaching
 • Rekrutacja
 • Kadry i płace
 • Mediacje sądowe i pozasądowe

Zostaw wiadomość. Oddzwonię!

Kontakt nagłówek

Moja Misja

„Znaleźć skuteczne rozwiązanie w każdej sytuacji, pokazać inną perspektywę, dać szansę i nadzieję”.

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Oferta

Zasoby ludzkie i rozwój osobisty oparty o sześć różnorodnych, wzajemnie się przenikających i uzupełniających filarów.

Więcej

 

Szkolenia

 • powiązane z prawem pracy
 • wzmacniające umiejętności społeczne
 • z praktycznym wykorzystaniem narzędzi coachingowych.

Więcej

 

Coaching i rozwój osobisty

 • indywidualny, zespołowy, grupowy
 • dla klientów indywidualnych i biznesu.

Więcej

 

Rekrutacja

 • obsługa procesu dla firm
 • świadome zarządzanie procesem rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Więcej

 

Proces poszukiwania pracy i stosunek pracy

 • dla poszukujących nowej pracy lub zmiany w obszarze aktywności zawodowej
 • dla wypalonych zawodowo.

Więcej

 

Kadry i płace

 • wybrane obszary z obsługi kadrowo-płacowej firm.
E
 

 

Mediacje

 • mediacje sądowe i pozasądowe
 • mediacje rodzinne
 • mediacje pracownicze
 • mediacje cywilne i gospodarcze

Małgorzata Warzycha
Manager HR, trener biznesu, coach, konsultant procesów HR, mediator

Od wielu lat, z powodzeniem, łączę rolę trenera biznesu, konsultanta procesów HR, menedżera HR, coacha, i mediatora.

Jestem praktykiem zarządzania, mocno zorientowaną na myślenie efektywnościowe i optymalizację procesów. Praktyczną wiedzę i bogatą empirię zdobyłam u największych, polskich pracodawców. Praktykowałam w firmach o charakterze korporacyjnym, w branży usługowo-logistycznej, finansowej produkcyjnej i edukacyjnej. Jako dyrektor zarządzający kierowałam pracą zespołu HR liczącego 60 osób. W roli partnera biznesowego wspomagałam działania kadry managerskiej w regionie, w procesie wdrażania rozwiązań HR i identyfikacji potrzeb, w tym: szkoleniowych, rozwojowych, rekrutacyjnych, zarządzania talentami, budowania przywództwa, sukcesji, rozwiązywania problemów kadrowych i zwiększania efektywności organizacyjnej. Tworzyłam, opracowałam i wdrażałam motywacyjne systemy wynagrodzeń dla pracowników produkcji. Jako konsultant przeprowadzałam audyty procesów HR w organizacjach, wskazując obszary, w całej firmie, stanowiące ryzyka i potencjalne zagrożenia. Równocześnie rekomendowałam działania korygujące, konieczne do wprowadzenia zmian, zarówno w obszarach audytowanych, jak i całości spraw związanych z zasobami ludzkimi w organizacji.

Każde działanie rozpoczynam od analizy efektywności kosztów zarządzania zasobami ludzkimi. Moim nadrzędnym celem zawsze jest poprawa wizerunku firmy, jako pracodawcy, jej wyniku finansowego, wskaźników HR i usprawnienia komunikacji.

Od zawsze dostrzegałam ogromny potencjał związany z polubownymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów. Stąd też naturalną konsekwencją wydał mi się wybór dodatkowej ścieżki rozwoju. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji pozasądowych. Jestem wpisana na listę stałych mediatorów sądowych, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy.

Z wykształcenia jestem magistrem socjologii, jak również absolwentką prestiżowych studiów podyplomowych w obszarze coachingu w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i zarządzania ludźmi w firmie w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyłam również specjalistyczne kursy w obszarze mediacji, realizowane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej.

Jestem certyfikowanym trenerem badania kompetencji metodą DISC D3, Extended DISC i Thomasa.
Jestem współautorką pracy dyplomowej „Narzędzia coachingowe wspierające kierowników liniowych w skutecznym osiąganiu celów”.

Prywatnie jestem zawsze uśmiechnięta i pełna pasji. Chętnie dzielę się wiedzą i pozytywną energią.

„Twój charakter jest Twoim najważniejszym atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować przez całe życie.”
— Brian Tracy

W jaki sposób pracuję

Spotkania osobiste

Konsultacje telefoniczne

Konsultacje online poprzez media społecznościowe Facebook, LinkedIn

Komunikatory Skype, WhatsApp i Hangouts.

Obszar działania

Aglomeracja wrocławska

Obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego

Online i telefonicznie bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

Lokalizacje

Biuro:
ul. Ziemska 2/3,
55-011 Siechnice

Mediacje:
Wrocław i powiat wrocławski: ul. Plac Teatralny 3, 50-051 Wrocław,

Mediacje:
Wałbrzych i powiat wałbrzyski: ul. Moniuszki 2 , 50-300 Wałbrzych

Pozostały obszar - wybór miejsca spotkania i sposobu realizacji uzależniony od rodzaju usługi i lokalizacji klienta.

Sprawdź jak mogę Ci pomóc

„Wszyscy jesteśmy pielgrzymami w tej samej podróży. Ale nasze mapy bywają lepsze i gorsze. „

— Nelson DeMille

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Dla kogo oferta

Swoją ofertę kieruję do klientów, którzy chcą osiągać cele, zmieniać swoje życie, rozpoczynać kolejne etapy.

Zapraszam klientów indywidualnych, w szczególności:

 • absolwentów, wchodzący na rynek pracy,
 • osoby, które chcą się przekwalifikować lub odnaleźć na rynku pracy po dłuższej bierności zawodowej,
 • osoby powracające z zagranicy, które chcą odnaleźć się na krajowym rynku pracy,
 • pracowników, którzy czują się wypaleni zawodowo,
 • managerów, którzy nagle utracili zatrudnienie i muszą ponownie odnaleźć się na rynku pracy,
 • pracowników którzy stracili pracę w wyniku restrukturyzacji,
 • ofiary mobbingu, dyskryminacji, molestowania.

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Klientów biznesowych, którzy:

 • są w trakcie restrukturyzacji zatrudnienia i potrzebują wsparcia w kontrolowanym, minimalizującym społeczne skutki, odejściu pracowników,
 • chcą zmienić kulturę organizacyjną firmy,
 • start-upy, firmy poszukujące modelu biznesowego,
 • mikro i małe przedsiębiorstwa, które chcą stworzyć spójny kierunek rozwoju,
 • firmy, które chcą działać prewencyjnie, edukować i zapobiegać niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy takim jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie,
 • pracodawców, którzy chcą poprawić wskaźniki HR takie, jak efektywność działań rekrutacyjnych fluktuacja, absencja,
 • pracodawców, którzy pragną budować pozytywny wizerunek,
 • firmy, które chcą ograniczyć koszty obsługi kadrowo-płacowej i rekrutacyjnej.

“Jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz…”

— Lewis Carroll (z książki Alicja w Krainie Czarów)

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Jak działam

 • Rozmawiam o potrzebach i słucham, słucham, słucham,
 • Jestem Twoim sojusznikiem w zmianie, w znalezieniu właściwej drogi i kierunku działania,
 • Pomagam zrobić kolejny krok,
 • Wspieram w uporządkowaniu priorytetów,
 • Stosuję model GROW, skupiający się na obiektywnych czynnikach i konkretnych działaniach,
 • Przy ustalaniu celu stosuję regułę smart,
 • Posiadam jasno określone umową warunki współpracy,
 • Stosuję Kodeks etyczny w mojej relacji coachingowej,
 • Przestrzegam poufności informacji pochodzących od moich klientów.

Częste pytania

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.

Co to jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. To partnerska relacja, oparta na prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje do osiągania i wykorzystania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału. Jest profesjonalną relacją, w której coach wspomaga klienta we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania, w celu pogłębienia umiejętności i uzyskaniu celów zgodnych z celami organizacji. Coaching biznesowy koncentruje się na posiadanych zasobach klienta i na jego dążeniach oraz chęci podejmowania działań, aby osiągnąć zamierzony cel. W procesie coachingu klient, bazując na swojej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu, uczy się, jak maksymalizować i wykorzystywać swój potencjał.

Coaching biznesowy może dotyczyć również pracy z klientami rozpoczynającymi lub prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

Co to jest coaching zespołowy?

Coaching zespołowy zyskuje na  popularności i dotyczy pracy z konkretnym zespołem w danej organizacji, nad wspólnym dla zespołu celem zawodowym. Może to być wypracowanie wizji zespołu, wspólnych zasad lub określenie, czym jest efektywność tego zespołu i jak można ją zwiększać. Proces coachingowy w tym przypadku ma na celu wydobycie potencjału całego zespołu.

Co to jest coaching grupowy?

Coaching grupowy to proces, w którym uczestniczy kilka, najczęściej nie znających się wzajemnie osób. Każdy z uczestników pracuje nad własnym, indywidualnym celem, ale korzysta z doświadczenia, wsparcia i  energii całej grupy. Cele mogą dotyczyć zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Podczas regularnego procesu  tworzy się grupa, która daje mocne wsparcie i klient nie jest sam w dążeniu do wymarzonego celu.

Podczas coachingu grupowego klient dostaje mnóstwo informacji dotyczących doświadczeń innych osób w osiąganiu podobnych celów, może się uczyć poprzez obserwację i naśladowanie. Coach stawia każdemu z klientów wyzwania, ale wyzwania daje też grupa, która z każdą sesją zna się coraz lepiej.

Czym są mediacje?

Mediacje to polubowna forma rozwiązywania konfliktów. To alternatywny sposób wyjaśnienia istniejących pomiędzy stronami sporów.  Prowadzona jest przy udziale bezstronnego Mediatora, strażnika procesu, który ma za zadanie dotrzeć do potrzeb Stron, umożliwiając im zawarcie porozumienia. Co ważne strony dochodzą do porozumienia same, zachowując wzajemne relacje, a każda strona jest wygrana.

Kim jest mediator stały, sądowy?

To osoba wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa danego Sądu Okręgowego. Mediator stały – na zlecenie Sądu – przeprowadza postępowania mediacyjne sądowe. Listy stałych mediatorów są widoczne na stronach poszczególnych Sądów Okręgowych.

http://www.wroclaw.so.gov.pl/documents/Informacje/Mediatorzy/Lista_stalych_mediatorow.pdf

http://www.swidnica.so.gov.pl/bindata/documents/DOC8ea0cff2a362d2b1d6f260311a8e15e2.pdf

Kiedy można zmienić mediatora?

Na każdym etapie sporu. Już po wskazaniu go przez Sąd, można wnioskować o jego zmianę. Również w toku toczącego się postępowania. Najważniejsze, aby osoba mediatora pozytywnie wpływała na cały  proces komunikacji, była akceptowana przez obie Strony sporu i wpływała na osiągnięcie końcowego porozumienia.

Jakie są podstawy prawne do prowadzenia mediacji?

Postępowanie mediacyjne jest osadzone w obowiązującym prawie. Podstawowe regulacje, dotyczące mediacji, znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego. Zawarcie ugody przed Mediatorem daje możliwość zatwierdzenia jej przez Sąd, o ile jest taka wola stron. W konsekwencji umożliwia to uzyskanie dokumentu, który wywiera tożsame skutki jak prawomocny wyrok sądowy. Jego uzyskanie jest jednak znacznie szybsze i mniej kosztowne niż postępowanie sądowe.

W jakich sprawach prowadzi się postępowanie mediacyjne?

W każdej sprawie możliwe jest wypracowanie porozumienia. Nie we wszystkich sprawach prowadzi się jednak mediację – wynika to z charakteru sprawy, np. kiedy sprawa nie należy do właściwości sądów krajowych. Mogą istnieć również inne przeszkody do prowadzenia mediacji np. stosowanie przemocy fizycznej czy psychicznej przez jedną ze Stron.

Co odróżnia mediacje sądowe i pozasądowe?

To dwie, niezależne od siebie, formy prowadzenia mediacji.

Mediacja sądowa – prowadzona jest na podstawie skierowania sprawy do mediacji przez Sąd. Po wniesieniu sprawy do Sądu, na skutek zlecenia ze strony Sądu, za zgodą obu Stron sporu, sprawa kierowana jest do Mediatora.

Mediacja pozasądowa – może zostać zainicjowana w każdym czasie – przed wdaniem się w spór sądowy, jak i w czasie jego trwania. W tym drugim przypadku, po jego zakończeniu należy  zawiadomić o tym fakcie Sąd, przed którym sprawa się toczy. Mediacja pozasądowa jest mediacją inicjowaną przez jedną ze Stron sporu, która najczęściej dostrzega, że czas i koszty postępowania sądowego nie zbliżą Stron do szybkiego rozwiązania konfliktu. Zainicjowanie mediacji pozasądowej, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków, jest traktowana jak czynność przed Sądem – co oznacza, iż przerywa bieg terminu przedawnienia. Dlatego może być korzystna w sprawach, w których w niedługim czasie zbliża się termin przedawnienia.

Chcę wskazać konkretnego mediatora w swojej sprawie, jak to zrobić?

W sądach okręgowych prowadzone są dyżury mediacyjne. Przykładowo, w Sądzie Okręgowych we Wrocławiu, codziennie można porozmawiać z  mediatorem pełniącym dyżur,  w godzinach 10.00-14.00. Dodatkowo, na stronach Sądów Okręgowych, prowadzone są listy mediatorów stałych. Zawsze, przed postępowaniem sądowym, jak i w jego trakcie, Strona może wskazywać konkretnego Mediatora. Istotnym wyznacznikiem i wskazówką przy jego wyborze może być jego wykształcenie i doświadczenie oraz specjalizacja.

Jaki jest przebieg postępowania mediacyjnego?

Niezależnie czy jest to mediacja sądowa czy pozasądowa, procedura przebiega podobnie.  Strony spotkają się w wyznaczonym przez Mediatora miejscu. W zależności od potrzeb możliwe są spotkania wspólne lub indywidualne, z każdą ze Stron. W spotkaniu mediacyjnym biorą udział skonfliktowane Strony, mogą również brać udział pełnomocnicy Stron. Etapy spotkania mediacyjnego:

Etap pierwszy: Monolog Mediatora, w trakcie  którego Mediator przedstawia podstawowe zasady postępowania mediacyjnego.

Etap drugi: Uczestnicy wskazują przedmiot sporu, jak i swoje oczekiwania co do sposobu jego rozwiązania.

Etap trzeci: Strony wzajemnie słuchają swoich racji. To najważniejsza część spotkania- usłyszenie tego co mówi druga strona, zrozumienie jej potrzeb. Rolą Mediatora jest takie prowadzenie spotkania, aby Strony dostrzegły możliwość rozwiązania sporu.

Etap czwarty: Strony wypracowują ugodę podczas jednego, dwóch lub trzech spotkań. Potwierdza to zawarcie ugody, w formie dokumentu. Rolą  Mediatora jest sprawdzenie czy jest ona zgodna z prawem i nie zmierza do jego obejścia. Zawarte, pomiędzy stronami  porozumienie ma gwarantować każdej ze Stron poczucie wygranej tzw. win-win.

Etap piąty: W przypadku mediacji sądowej Mediator informuje Sąd o zawartej ugodzie i przesyła protokół posiedzenia mediacyjnego wraz z ugodą do Sądu.

Etap szósty: Następuje zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez Sąd. Ta czynność kończy postępowanie sądowe.

Etap siódmy: W przypadku mediacji pozasądowej, jeżeli została zawarta ugoda, to od Stron zależy, czy będą chciały ją zatwierdzić przez Sąd. Jeżeli do tego dojdzie,  tym samym mogą uzyskać np. tytuł wykonawczy.

Etap ósmy: W przypadku kiedy Strony nie dojdą do porozumienia, niezależnie od rodzaju mediacji, zostaje sporządzony protokół.  Zawiera on informację, iż do zawarcia ugody nie doszło. W przypadku ugody sądowej taki protokół jest przekazywany do sądu. W przypadku ugody pozasądowej, co oczywiste, nie ma takiej potrzeby.

Kiedy można wnieść o postępowanie mediacyjne?

Na każdym etapie sprawy/sporu.  Jeżeli tylko sprawa nadaje się do mediacji, możliwe jest jej skierowanie do mediacji. Przed wszczęciem postępowania sądowego, możliwe jest przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, pozasądowego. Zgodnie z brzmieniem art. 187 k.p.c. koniecznym elementem pozwu jest wskazanie czy były podejmowane próby polubownego rozstrzygnięcia sporu – w tym właśnie mediacji.

Jakie są istotne skutki złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego?

Skuteczne złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego a w konsekwencji wszczęcie mediacji, powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia i ma tożsame skutki, jak złożenie pozwu czy wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w Sądzie.

Jakie są zalety postępowania mediacyjnego?

Mediacja ma przyjazny charakter. Zapobiega uniknięciu formalnego postępowania dowodowego, co jest charakterystyczne dla postępowania sądowego. Nie trzeba wzywać świadków, nie ma potrzeby konfrontacji.  Warto podkreślić, iż to strony sporu wypracowują ostateczny  kształt ugody. Takie postępowanie w znacznie krótszym czasie może doprowadzić do rozwiązania sporu,  które będzie satysfakcjonowało obie Strony.

Jakie są koszty postępowania mediacyjnego?

Koszty postępowania mediacyjnego, sądowego, zostały ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r., w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w sprawach cywilnych. Wynagrodzenie mediatora w mediacjach pozasądowych nie jest określone żadnym aktem prawnym. Działają tutaj zasady wolnorynkowego wynagrodzenia za czynności mediatora.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000921

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Wartości

Wartości, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, to moje drogowskazy, idee, standardy postaw, myśli i zachowań. Wartości są dla mnie najważniejsze i dlatego kieruję się nimi zawsze, niezależnie od sytuacji ,wygody czy korzyści. W relacjach biznesowych są dla mnie szczególnie istotne.

N

Zaufanie

Ze swoimi klientami buduję relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Oznacza to dla mnie dotrzymywanie słowa i obietnic, szanowanie wzajemne swojego czasu , szczerość i przewidywalność . Chcę aby moi klienci mogli na mnie liczyć w każdej sytuacji.

N

Wzajemny szacunek

Szacunek w relacji z klientem rozumiem jako dystans do odmiennych opinii , z którymi niekoniecznie się zgadzam. Z szacunkiem jednak wysłucham wszystkich, bez osądzania ich wyborów i podejmowanych przez nich decyzji.

N

Pasja

Oznacza dla mnie pełne zaangażowanie w każdej sytuacji. To również wykonywanie swoich zadań z radością, uśmiechem , pozytywną energią i motywacją. Pasja to również prowadzenie biznesu w sposób, który wpiera i rozwija moje zainteresowania.

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Moje doświadczenie

Wykształcenie

 • “Zarządzanie ludźmi w firmie”, studia podyplomowe Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  marzec 2014 – marzec 2015 , Praca dyplomowa “Narzędzia coachingowe wspierające managerów w skutecznym osiąganiu celów”
 • “Coaching”, studia podyplomowe , Uniwersytet SWPS we Wrocławiu;
  październik 2013 – listopad 2014
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  październik 2006 – czerwiec 2007
 • Socjologia- Komunikacja społeczna i badanie rynku, magisterskie, Uniwersytet Wrocławski
  październik 1997 – czerwiec 2002

Doświadczenie w obszarze HR

 • Trener biznesu i coach w Personnel Training Institute dr Joanna Femiak 2017 i obecnie
 • Dyrektor Zarządzający w Poczta Polska S.A. 2012-2017,
 • Trener w Gowork.pl 2012-1015
 • Manager HR w Animex Foods Sp. z o.o. 2010-2012,
 • Regionalny Koordynator Kadrowy , trener w Banku Zachodnim WBK S.A. 2006-2010,

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Artykuły

Cykle artykułów z zakresu zarządzania i przywództwa, HR, zmian w życiu i rozwoju osobistego.

Delegowanie zadań- już dzisiaj zmień sposób myślenia

Delegowanie zadań- już dzisiaj zmień sposób myślenia

„Kierowanie ludźmi bywa często określane jako sztuka osiągania celów przez pracę innych ludzi i z innymi. Oznacza to, że jednym z głównych czynników sukcesu i jednocześnie kompetencji menedżerskich jest umiejętne dzielenie się pracą z innymi” Aleksy Pocztowski

czytaj dalej

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Partnerzy

Zadzwoń, napisz, umów się na spotkanie lub konsultację!

Spotkamy się w dogodnym, wcześniej ustalonym miejscu.

Skontaktuj się

Kontakt

ul. Ziemska 2/3,
55-011 Siechnice

+48 505 484 020
kontakt@strefapomyslnosci.pl

Obserwuj mnie

Formularz kontaktowy

Kontakt stopka&kontakt