Strefa Pomyślności Centrum Usług HR Małgorzata Warzycha

Kompleksowe i profesjonalne wsparcie klientów biznesowych w obszarze twardego i miękkiego HR

Szkolenia | Coaching | Rekrutacja | Kadry i Płace

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Co możesz ze mną osiągnąć

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.”

— Henry Ford

 • Chcesz zoptymalizować procesy zarządzania?
 • Podnieść efektywność i skuteczność kadry zarządzającej?
 • Upowszechnić nowe spojrzenie na kształtowanie relacji pracowniczych?
 • Zmienić model komunikacji i kultury organizacyjnej?
 • Lepiej dopasować ludzi do zadań?
 • Mieć skuteczne, dobrze funkcjonujące zespoły pracownicze?
 • Chcesz zoptymalizować koszty rekrutacji i zatrudnienia pracownika?
 • Zależy Ci na wysokiej jakości projektach rekrutacyjnych?
 • Masz kłopot z wysoką absencją i rotacją wśród pracowników?

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

$

Korzyści

 • Zoptymalizujesz procesy
 • Zwiększysz wydajności pracowników
 • Wzmocnisz motywację kadry managerskiej oraz zdolności do autorefleksji
 • Poprawisz wskaźniki HR a w dłuższej perspektywie wynik finansowy firmy
 • Zmienisz świadomość kadry zarządzającej i pracowników w zakresie prewencyjnego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy
 • Poprawisz komunikację
 • Ograniczysz ilość skarg i interwencyjnych kontroli PIP
 • Zwiększysz zaangażowanie i lojalność i pracowników
 • Dopasujesz działania do założeń strategicznych firmy
 • Zbudujesz pozytywną markę pracodawcy.

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Szkolenia

Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń na podstawie zlecenia klienta i po ustaleniu strategii rozwoju:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych (wywiad, ankieta, obserwacja w miejscu pracy, pre-testy)
 • Diagnoza i określenie celów szkoleniowych
 • Dobór odpowiednich metod i narzędzi w procesie (warsztaty, wykłady, konsultacje, coaching indywidualny lub grupowy, szkolenia w miejscu pracy „On the job training”)
 • Sporządzenie całościowego raportu z procesu (wnioski, wskaźniki, rekomendacje)
 • Monitorowanie efektów (post testy, ankieta wzrostu świadomości wiedzy, ankieta ewaluacyjna, indywidualny program działań)

Obszar specjalizacji trenerskiej szkolenia„twarde”:

 • Prawo pracy
 • Wewnątrzzakładowe akty prawa pracy
 • Systemy motywacyjne
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Mobbing i dyskryminacja

Obszar specjalizacji trenerskiej szkolenia „miękkie”:

 • Komunikacja
 • Rekrutacja
 • Budowanie zespołu
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zespołem, wraz z praktycznym zastosowaniem narzędzi coachingowych

„Przetrwa nie ten gatunek, który jest najsilniejszy czy najinteligentniejszy ale ten, który najskuteczniej reaguje na zmiany.”

— Karol Darwin

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Coaching

 • Wsparcie lidera w realizacji celów biznesowych
 • Poszerzenia perspektywy
 • Dostrzeżenie nowych możliwości i rozwiązań
 • Wzmocnienie umiejętności managerskich
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi coachingowych w zarządzaniu sobą i zarządzanym zespołem

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Rekrutacja

Rekrutacja i selekcja- całościowa lub częściowa obsługa procesu dla firm na stanowiska wykonawcze, specjalistyczne i managerskie:

 • Ustalenie profilu poszukiwanego kandydata wraz z niezbędnymi kompetencjami
 • Dobór odpowiednich metod i narzędzi w procesie
 • Przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego wraz z wyborem nośnika ogłoszenia
 • Wstępna selekcja aplikacji
 • Spotkania z wybranymi kandydatami
 • Selekcja kandydatów w oparciu o wywiad kompetencyjny i pytania behawioralne
 • Selekcja kandydatów w oparciu o zadania do wykonania (studium przypadku, koszyk zadań),
 • Selekcja kandydatów w oparciu o zadania kreatywne
 • Selekcja kandydatów w oparciu o elementy lub całościową sesję Assessment Center
 • Selekcja kandydatów w oparciu o sprawdzenie referencji
 • Projektowanie sesji Assessment Center/Development Center
 • Sporządzenie raportu, informacja o rekomendowanych kandydatach i przekazanie listy klientowi
 • Umówienie kandydatów na rozmowy
 • Przekazanie kandydatom informacji o wyniku rekrutacji

Małgorzata Warzycha
Strefa Pomyślności

Kadry i Płace

 • Prowadzenie „pogotowia” kadrowo-płacowego dla firm, w których zaistniała potrzeba doraźnego zastępstwa osoby, zajmującej się sprawami kadrowymi/płacowymi
 • Dodatkowe wsparcie na czas wdrożenia projektów, np. przy zmianie systemów informatycznych
 • Porządkowanie zasobów akt osobowych
 • Przygotowywanie opisów stanowisk pracy
 • Przegląd systemów wynagrodzeń
 • Opracowanie systemów motywacyjnych
 • Opracowywanie systemów ocen pracowniczych (cele, wartości, matryce umiejętności)
 • Praca nad misją, wizją i strategią firmy
 • Możliwa kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa dla firm

Zadzwoń, napisz, umów się na spotkanie lub konsultację!

Spotkamy się w dogodnym, wcześniej ustalonym miejscu.

Skontaktuj się

Kontakt

ul. Ziemska 2/3,
55-011 Siechnice

+48 505 484 020
kontakt@strefapomyslnosci.pl

Obserwuj mnie

Formularz kontaktowy

Kontakt stopka&kontakt