Strefa Pomyślności Centrum Usług HR Małgorzata Warzycha
Informuję, że

Administratorem Danych jest Strefa Pomyślności. Centrum Usług HR Małgorzata Warzycha z siedzibą we Wrocławiu 51-627 przy ul. Wróblewskiego 38.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w wyrażonej zgodzie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Biura Kadry i Księgowość Barbara Kamińska ul. Południowa 23 59-220 Legnica , w zakresie realizacji obsługi księgowej.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo do cofnięcia zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@strefapomyslnosci.pl

Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.