Strefa Pomyślności Centrum Usług HR Małgorzata Warzycha

Delegowanie zadań- już dzisiaj zmień sposób myślenia

Małgorzata Warzycha

Z wykształcenia socjolog. Absolwentka prestiżowych studiów podyplomowych w obszarze coachingu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i zarządzania ludźmi w firmie na Akademii L.Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka pracy dyplomowej „Narzędzia coachingowe wspierające kierowników liniowych w skutecznym osiąganiu celów”.

„Kierowanie ludźmi bywa często określane jako sztuka osiągania celów przez pracę innych ludzi i z innymi. Oznacza to, że jednym z głównych czynników sukcesu i jednocześnie kompetencji menedżerskich jest umiejętne dzielenie się pracą z innymi”

— Aleksy Pocztowski

Manager we współczesnym świecie nie ma łatwo. Ma bardzo szeroki zakres odpowiedzialności i obowiązków. Oprócz zarządzania swoim zespołem, co już same w sobie proste nie jest, odpowiada codziennie na wiele pytań i wątpliwości. Rozpatruje reklamacje, zażalenia i skargi. Łagodzi spory, komunikuje się na wielu poziomach, wyjaśnia, łagodzi, rozstrzyga. Wyznacza jasne, ambitne cele, wspiera członków zespołu, motywuje, udziela feedbacku. I jeszcze, codziennie, podejmuje wiele decyzji i podpisuje sporo dokumentów. Za wszystko ponosi odpowiedzialność. I działa pod presją czasu i wyniku. Tak, współczesny manager nie ma łatwo. Nie ma też możliwości na objęcie uwagą wszystkich zadań powierzanych pracownikom. No bo jak? Przykładowo zarządza dużym zespołem, około 60 osób. Pracownicy realizują różnorodne zadania a równolegle są wdrażane strategiczne projekty. Doba nie jest z gumy i ma tylko 24 h. Jak więc sobie poradzić? Wydaje się, że najbardziej sensownym rozwiązaniem jest przekazanie, przez managera, części zadań podległym pracownikom. Zespół też nie może być bierny i powinien wykazać się inicjatywą. Powinien też dbać o jakość wykonywanych przez siebie zadań. W ten sposób przejmie również część odpowiedzialności. Nie da się bowiem przekazać zadań nie przekazując odpowiedzialności za ich wykonanie.
Rób więc tylko to, czego nie możesz oddać. Deleguj zadania rutynowe i operacyjne. Dzięki takiemu działaniu manager lepiej wykorzysta swój czas i będzie miał możliwość skupić się na najistotniejszych kwestiach. Uwolni przestrzeń na realizację celów strategicznych i na spokojne zebranie myśli. Równocześnie zmotywuje zespół, który poczuje się współodpowiedzialny za realizację zadań i ostateczny wynik. Musi oczywiście pamiętać, żeby jasno i precyzyjnie określić zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników. I dostosować poziom trudności zadania do kompetencji konkretnego pracownika. Przy delegowaniu niezwykle istotne jest również, żeby pracownik rozumiał to, co ma zrobić. Powinien też zgodzić się na przejęcie nowych obowiązków. W końcu z „niewolnika” nie ma skutecznego i zmotywowanego pracownika.

Wydaje się, że umiejętność delegowania zadań to kluczowa kompetencja dla współczesnego managera. Usprawnia pracę, motywuje podległy zespół i buduje wizerunek sprawnie działającego pracodawcy.

Małgorzata Warzycha

Manager HR, trener biznesu, coach

Małgorzata Warzycha

Z wykształcenia socjolog. Absolwentka prestiżowych studiów podyplomowych w obszarze coachingu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i zarządzania ludźmi w firmie na Akademii L.Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka pracy dyplomowej „Narzędzia coachingowe wspierające kierowników liniowych w skutecznym osiąganiu celów”.