Strefa Pomyślności Centrum Usług HR Małgorzata Warzycha

Co z tymi decyzjami? Skąd bierze się nasz strach w morzu możliwości?

Małgorzata Warzycha

Z wykształcenia socjolog. Absolwentka prestiżowych studiów podyplomowych w obszarze coachingu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i zarządzania ludźmi w firmie na Akademii L.Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka pracy dyplomowej „Narzędzia coachingowe wspierające kierowników liniowych w skutecznym osiąganiu celów”.

„Dzisiejsze czasy charakteryzuje “doskonałość środków i mętlik celów.”

— A.Einstein

Mamy nieporównywalnie większe możliwości niż nasi przodkowie, ale też nieporównywalnie większa ilość decyzji do podjęcia. Paradoksalnie, im więcej podejmujemy decyzji, tym bardziej “idziemy na skróty”. Role jakie odgrywamy w pracy opierają się przede wszystkim na umiejętności kierowania samym sobą. Rzeczywistość jest nieprzewidywalna, a zakresy obowiązków niedookreślone. Zwiększa się zakres odpowiedzialności pracownika, który musi dziś bardziej niż kiedyś wykazać się własną inicjatywą. Umiejętności zarządzania swoim czasem, kiedyś przypisane managerom,  stały się dziś podstawową umiejętnością każdego pracownika.

Tymczasem Peter Drucker, niekwestionowany autorytet z dziedziny zarządzania mówi, że udane kariery nie są dzisiaj zaplanowane. Rozwijają się, kiedy ludzie są przygotowani na okazje, ponieważ znają swoje mocne strony, atuty oraz metody pracy. Istotną kwestią pozostaje również fakt, iż statystycznie dzisiejsi absolwenci zmieniają pracę w trakcie swojej kariery zawodowej od siedmiu  do dziesięciu razy. Dawniej profesja dawała poczucie tożsamości, określała nasz status społeczny – lekarzowi z samego faktu, iż był lekarzem należał się szacunek i odpowiednie traktowanie, więc zawód który wykonywał w dużej mierze określał jego styl życia. Dlatego dzisiaj, w czasach charakteryzujących się ogromną zmiennością,  kluczowe w wydają się być pytania: Kim jestem? Po co jestem? Co jest celem mojego życia?

Jak zatem zmierzyć się z zadaniami dnia codziennego jeśli nie podejmiemy kwestii istotnych z punktu widzenia całego życia?

Inwestujemy mnóstwo czasu i pieniędzy w zdobywanie formalnych kwalifikacji. W równym stopniu potrzebna jest inwestycja w umiejętności osobowościowe i umiejętność zarządzania, również samym sobą. Każde przywództwo bowiem zaczyna się od auto-przywództwa a auto-przywództwo od znajomości samego siebie. Taka podróż w głąb siebie, rozłożona w czasie, będąca procesem, jest fundamentem dla dalszych decyzji. Dobra znajomość siebie, własnych motywacji, umiejętność nazywania i kontrolowania emocji które towarzyszą codziennym wyborom, pozwala redukować lęk i strach przed nieznanym.  Potraktujmy swoiste auto-przywództwo – głęboko zakorzenione wartości i dobrze zdefiniowane cele,  jako nasz znak towarowy wyznacznik tego, że zarówno przez siebie jak i przez innych, w domu czy w pracy, będziemy rozpoznawalni jako ta sama osoba ożywiana tymi samymi zasadami. Pobudzająca do działania moc leży bowiem dokładnie  w tym miejscu, w którym spotykają się niepodlegające dyskusji przekonania i wartości oraz pełne zapału podejście do zmian.

Warto podejmować wysiłek, aby codziennie stawać się lepszą wersją samego siebie.

Dowiedz się więcej

Karolina Górska

Psycholog, manager, trener biznesu, coach, www.sesjerozwojowe.pl

Małgorzata Warzycha

Z wykształcenia socjolog. Absolwentka prestiżowych studiów podyplomowych w obszarze coachingu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i zarządzania ludźmi w firmie na Akademii L.Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka pracy dyplomowej „Narzędzia coachingowe wspierające kierowników liniowych w skutecznym osiąganiu celów”.